SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

System Interwencji Wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rudzie Śląskiej

Przez interwencję rozumiemy zestaw rozmów i działań prowadzących do wyeliminowania niewłaściwych zachowań ucznia.

Każdy nauczyciel widząc łamania zasad zachowania przez ucznia ma obowiązek zareagować – powstrzymać niewłaściwe zachowanie.

Nauczyciel w momencie pojawienia się problemu z zachowaniem ucznia przeprowadza z nim osobistą rozmowę wyjaśniająca zajście , wyraźnie informując o tym czego oczekuje, a tym samym wyraża sprzeciw wobec niepożądanego zachowania. Jeśli zachodzi potrzeba pokazuje jak należy zadośćuczynić. Uświadamia również uczniowi, jakie poniesie konsekwencje za swoje niewłaściwe zachowanie. Jeśli wpisuje informacje do zeszytu korespondencji – informuje o tym wychowawcę klasy.

Założenia interwencji wychowawczej:

 1. Etapowość sankcji.
 2. Wypracowanie konkretnego stanowiska i jednolitego systemu postępowania wobec uczniów przez wszystkich nauczycieli.

Kolejność podejmowanych działań:

 1. Ustne zwrócenie uwagi przez prowadzącego lekcję nauczyciela.
 2. Ustne zwrócenie uwagi w czasie przerwy przez nauczyciela dyżurującego(lub nauczyciela, będącego świadkiem jakiejś niebezpiecznej sytuacji).
 3. Rozmowa po lekcji z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne.
 4. Rozmowa z nauczycielem prowadzącym lekcję i wychowawcą.
 5. Rozmowa z wychowawcą i rodzicami.
 6. Rozmowa z wychowawcą rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym.
 7. Spotkanie Zespołu Wychowawczego w składzie : wychowawca klasy, zespół nauczycieli uczących, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 8. Rozmowa z dyrektorem szkoły, wychowawcą, psychologiem i pedagogiem szkolnym.
 9. W sytuacjach wyjątkowych(kryzysowych) zwołanie Zespołu Wychowawczego natychmiast z pominięciem kolejności działań wychowawczych.

Podejmowanie działania wychowawcze:

 1. Ustne upomnienie przez nauczyciela.
 2. Przesadzenie do innej ławki.
 3. Zapis w zeszycie do korespondencji dotyczy zaistniałej sytuacji.
 4. Dodatkowe zadanie domowe na ocenę (dotyczy niewłaściwego zachowania w trakcie lekcji).
 5. Uwaga do dziennika
 6. Pobyt w sali wyciszeń ( dotyczy niewłaściwego zachowania w czasie przerwy) – uczeń dostaje zadanie do wykonania, jeśli go nie wykona, to dostaje kolejne na ocenę.
 7. Spisanie kontraktu z uczniem.
 8. Spisanie kontraktu z uczniem w obecności rodziców.
 9. Spisanie kontraktu z rodzicami.
 10. Utrata przywilejów(ustalana indywidualnie dla danego ucznia, np. jako rezultat nieprzestrzegania ustaleń kontraktu).
 11. Obniżenie oceny z zachowania.

Adres
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Janusza Korczaka    
ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Sekretariat: czynny od 8.00-15.00
e-mail: sekretariat@korjan.edu.pl
tel.: (+48) 32 242 34 37

Dyrektor
mgr Anna Sekta

Wicedyrektor
mgr Aleksandra Kaput
mgr Jolanta Jańczuk

Deklaracja dostępności [PDF]

Czas trwania lekcji
1 Lekcja: 8.00 – 8.45
2 Lekcja: 8.55 – 9.40
3 Lekcja: 9.50 – 10.35
4 Lekcja: 10.45 – 11.30
5 Lekcja: 11.45 – 12.30
6 Lekcja: 12.45 – 13.30
7 Lekcja: 13.45 – 14.30
8 Lekcja: 14.35 – 15.20
9 Lekcja: 15.25 – 16.10

To jest archiwalna wersja strony.

 

Skip to content