SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

TITLE

DESCRIPTION

Szkolny program edukacji ekologicznej na Dzień Ziemi 22 kwietnia 2015 r.

Szkolny program edukacji ekologicznej na Dzień Ziemi 22 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa nr16 w Rudzie Śląskiej

Cele edukacji ekologicznej

 1. poznawcze:
  • zaznajomienie z podstawowymi pojęciami ekologicznymi i formami ochrony przyrody;
  • przedstawienie roli młodego człowieka w działaniach na rzecz ochrony środowiska;
  • wyjaśnienie konieczności segregacji odpadów ;
  • ukazanie skutków degradacji najbliższego środowiska;
 2. kształcące:
  • wyrobienie umiejętności odpowiedniego segregowania odpadów i zbierania surowców wtórnych;
  • ugruntowanie wiedzy na temat form ochrony przyrody;
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania chronionych gatunków .
 3. wychowawcze:
  • wyrabianie wrażliwości na przejawy bezmyślnej działalności człowieka;
  • uwrażliwienie dzieci na walory przyrody w najbliższym otoczeniu;
  • wykształcenie nawyku segregacji odpadów i oszczędzania energii.

Problematyka programu

Zajęcia okolicznościowe

 1. Konkurs plastyczny  „Ratujmy Ziemię” dla uczniów klas 4-6;
 2. Dbamy o czystość naszego otoczenia” – udział uczniów w sprzątaniu terenu miasta i wokół szkoły;
 3. Prelekcje na temat właściwej segregacji odpadów i sposobów ochrony przyrody dla klas 4-6;
 4. Konkurs „Rady na Odpady” dla klas 4-5;
 5. Quiz z wiedzy o formach ochrony przyrody dla uczniów klas 6;
 6. Konkurs na ścienną gazetkę ekologiczną i dekorację o tematyce ekologicznej oceniany przez Samorząd Szkolny;

Zajęcia długofalowe

 1. „Jesteśmy wzorem do naśladowania” – dbałość o estetykę terenów przyszkolnych według planu przydziału terenów dla poszczególnych klas;
 2. „Nasze małe ogródki” – zakładanie kącików zieleni w klasach i ciągła pielęgnacja roślin;
 3. Cotygodniowa kontrola właściwej segregacji odpadów na korytarzach szkolnych.

Pliki do pobrania:

Dni Ziemi kl. I – III

Dzień Ziemi kl. IV – VI

Adres
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Janusza Korczaka    
ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Sekretariat: czynny od 8.00-15.00
e-mail: sekretariat@korjan.edu.pl
tel.: (+48) 32 242 34 37

Dyrektor
mgr Anna Sekta

Wicedyrektor
mgr Aleksandra Kaput
mgr Jolanta Jańczuk

Deklaracja dostępności [PDF]

Czas trwania lekcji
1 Lekcja: 8.00 – 8.45
2 Lekcja: 8.55 – 9.40
3 Lekcja: 9.50 – 10.35
4 Lekcja: 10.45 – 11.30
5 Lekcja: 11.45 – 12.30
6 Lekcja: 12.45 – 13.30
7 Lekcja: 13.45 – 14.30
8 Lekcja: 14.35 – 15.20
9 Lekcja: 15.25 – 16.10

To jest archiwalna wersja strony.

 

Skip to content