SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„MÓJ ULUBIONY BOHATER BAŚNIOWY”

3 paź · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

Wybrane przez jury prace zostaną wykorzystane do stworzenia gazetki pokonkursowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

  • Uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu („Mój ulubiony bohater baśniowy”);
  • Każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę;
  • Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich chętnych świetlic szkół podstawowych;
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III, klasy IV-VII);
  • Praca konkursowa powinna być wykonana na arkuszu papieru formatu A3 dowolną techniką płaską (farby plakatowe, pastele, rysunek kredką, szkic węglem, kolaż);
  • Prace, które nie będą spełniać powyższych wymogów formalnych, nie będą oceniane;
  • Każda świetlica może nadesłać cztery prace (po dwie w każdej kategorii wiekowej);
  • Sposób wyłaniania prac nadsyłanych na konkurs ogólnopolski pozostawia się w gestii koordynatora szkolnego;
  • Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelną metryczką zawierającą imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, miejscowość, tytuł baśni, do której nawiązuje ilustracja oraz – w miarę możliwości – jej autora;
  • Do każdej pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszenia (załącznik 1) wypełniona przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia oraz przez wychowawcę świetlicy.

Prace prosimy oddawać do 24 listopada 2017 r. w świetlicy szkolnej ul. Kukułcza lub Westerplatte.

Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu upominki wraz z pamiątkowymi dyplomami i podziękowaniami zostaną przesłane na adres szkoły, najpóźniej do dnia 15 stycznia.  

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć prac na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym profilu Facebook. Przesłane na konkurs egzemplarze prac przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych.

Adres
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Janusza Korczaka    
ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Sekretariat: czynny od 8.00-15.00
e-mail: sekretariat@korjan.edu.pl
tel.: (+48) 32 242 34 37

Dyrektor
mgr Anna Sekta

Wicedyrektor
mgr Aleksandra Kaput
mgr Jolanta Jańczuk

Deklaracja dostępności [PDF]

Czas trwania lekcji
1 Lekcja: 8.00 – 8.45
2 Lekcja: 8.55 – 9.40
3 Lekcja: 9.50 – 10.35
4 Lekcja: 10.45 – 11.30
5 Lekcja: 11.45 – 12.30
6 Lekcja: 12.45 – 13.30
7 Lekcja: 13.45 – 14.30
8 Lekcja: 14.35 – 15.20
9 Lekcja: 15.25 – 16.10

To jest archiwalna wersja strony.

 

Skip to content