SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

Zielona Pracownia

27 lis · WebCUBE.pl · Brak komentarzy

W naszej szkole utworzono „zieloną” pracownię przedmiotową w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.   Ogólny koszt projektu wyniósł 44 243,87 zł, w tym dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosła 37 482,87 zł.

Eko – pracownia pod nazwę „Ekosystem człowieka”  stała się miejscem, w którym uczniowie  odkrywają swoje zainteresowania przyrodnicze oraz zdolności naukowo – techniczne poprzez pracę indywidualną, grupową, prowadząc doświadczenia, eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze. Zasoby pracowni służą realizacji programu pn. „Żyjesz tylko raz” w ramach  projektu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Wyposażenie pracowni, poza interesującym wyglądem, zawiera rozwiązania wpływające na właściwą postawę ciała, wzrok i ogólne samopoczucie. Elementem spajającym są zielone dodatki, heksagonalne struktury oraz dodatkowe kolory pojawiające się na fotoroletach i siedziskach krzesełek uczniowskich.

Pracowania posiada trzy stanowiska:

  1. Ciało człowieka pod mikroskopem: 4 stanowiska z mikroskopami, szafkami, krzesłami obrotowymi oraz zestawy preparatów mikroskopowych – Człowiek; z uwzględnieniem tkanek zmienionych chorobowo.
  2. Anatomia i fizjologia człowieka: meblościanka, w której są wyeksponowane  modele narządów, szkieletu, tułowia ludzkiego, rozmnażania i rozwoju oraz związane z genetyką; pomoce dydaktyczne uwzględniają następującą tematykę: powłoka organizmu, aparat ruchu, układ pokarmowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ wydalniczy, regulacja nerwowo-hormonalna, narządy zmysłów, układ rozrodczy (tutaj też odniesienia do chorób towarzyszących każdemu układowi).
  3. Pierwsza pomoc – uratuj życie!: szafa wyposażona w fantomy do nauki resuscytacji, apteczki z odpowiednim wyposażeniem; barwne plansze edukacyjne przedstawiające zasady udzielania pierwszej pomocy zamontowane na ścianie.

Wykonana pracownia jest wykorzystywana do prowadzenia lekcji i zajęć ekologicznych, biologicznych i przyrodniczych w klasach IV- VIII, realizowanych zgodnie z obowiązującym ramowym planem nauczania. Służy również do prowadzenia zajęć dodatkowych rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Funkcjonalny i innowacyjny sposób zaprojektowania pracowni pozwala na zróżnicowaną i atrakcyjną pracę w grupach, zindywidualizowanie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych oraz  do wzrostu świadomości ekologicznej i zdrowotnej.

Warto dodać, że nasza szkoła w latach 2009 – 2019  pozyskała, w ramach środków  unijnych kwotę 2 350 999,90 zł na realizację programów rozwojowych szkoły: „Akademia Wyzwalania Kompetencji”  oraz „Kompas – program  wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Anna Sekta
Dyrektor szkoły

Kategoria: Aktualności

Adres
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Janusza Korczaka    
ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Sekretariat: czynny od 8.00-15.00
e-mail: sekretariat@korjan.edu.pl
tel.: (+48) 32 242 34 37

Dyrektor
mgr Anna Sekta

Wicedyrektor
mgr Aleksandra Kaput
mgr Jolanta Jańczuk

Deklaracja dostępności [PDF]

Czas trwania lekcji
1 Lekcja: 8.00 – 8.45
2 Lekcja: 8.55 – 9.40
3 Lekcja: 9.50 – 10.35
4 Lekcja: 10.45 – 11.30
5 Lekcja: 11.45 – 12.30
6 Lekcja: 12.45 – 13.30
7 Lekcja: 13.45 – 14.30
8 Lekcja: 14.35 – 15.20
9 Lekcja: 15.25 – 16.10

To jest archiwalna wersja strony.

 

Skip to content